Czym się różni stowarzyszenie od fundacji? – warsztaty dotyczące organizacji pozarządowych

18 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące organizacji pozarządowych, prowadzone przez Panie ze stowarzyszenia "Od Trzeciej Strony". Zajęcia trwały 4 godziny. Dowiedzieliśmy się czym się różnią stowarzyszenia i fundacje oraz jak można w nich działać. Uczniowie naszej klasy stworzyli własne projekty działań społecznych w oparciu o swoje zainteresowania. Po ich prezentacji i ocenie, dopracowali je. Następna cześć warsztatów dotyczyła wolontariatu. Dowiedzieliśmy się, kto może zostać wolontariuszem i jakie są jego zadania. Poznaliśmy zasady działania rożnych stowarzyszeń działajacych w Polsce.

W imieniu całej klasy chcielibyśmy podziękować Paniom ze stowarzyszenia "Od Trzeciej Strony" za kreatywne przeprowadzenie zajęć. (Zdjęcia)
                                                                                                         
                                                                                                                      Uczniowe klasy I B
IMG 9745

Matura 2016

4 maja, w całym kraju absolwenci liceów ogólnokształcących i techników przystąpili do egzaminu dojrzałości.

Trzymamy kciuki za naszych maturzystów! Połamania piór!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III – pożegnanie tegorocznych absolwentów

20160429 090952W piątek 29 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego klas III. Wzięli w niej udział uczniowie klas maturalnych, rodzice absolwentów, uczniowie klas młodszych, grono pedagogiczne naszej szkoły, a także – specjalnie zaproszeni na tę okazję – absolwenci Liceum im. Adama Mickiewicza z roczników ‘56 i ‘66. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów przez delegację uczniów i nauczycieli pod tablicą upamiętniającą poległych profesorów i uczniów Mickiewicza. Następnie po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Pani Dyrektor Marzenna Zaworska powitała wszystkich zebranych. W swoim przemówieniu pogratulowała absolwentom ukończenia szkoły, przypomniała trzy lata ich pracy w liceum oraz  życzyła, by udało im się zrealizować zaplanowane cele, by potrafili cieszyć się życiem codziennym i by zawsze pozostawali ze sobą w zgodzie. Tegorocznych maturzystów pożegnali również: w imieniu rady pedagogicznej – pani Izabela Bnińska, a także pan Jerzy Kalinowski – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów Mickiewicza i przedstawiciel Rady Rodziców – pan Stanisław Małek. Najważniejszym punktem zakończenia roku było wręczenie nagród wszystkim tym absolwentom, którzy szczególnie wyróżnili się, osiągając bardzo dobre wyniki w nauce i zdobywając wysokie miejsca w licznych olimpiadach i konkursach, a także zawodach sportowych. Pożegnanie tegorocznych maturzystów umilił występ wokalny Weroniki Ździeborskiej – laureatki tegorocznego M-Faktor. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia  (Zdjęcia).

Debata z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Państwa Polskiego

chrzes

W tym roku w całym kraju obchodzimy rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski. Temu wydarzeniu towarzyszą różnego rodzaju imprezy nie tylko kościelne i państwowe, ale także samorządowe i… szkolne. Nasze liceum również włączyło się w obchody jubileuszu i 22 kwietnia zorganizowało debatę, do udziału w której zaproszeni zostali uczniowie z Liceum im. Powstańców Warszawy. Dyskusja miała charakter debaty oksfordzkiej (biorą w niej udział dwa kilkuosobowe zespoły prezentujące przeciwstawne poglądy na dane zagadnienie) i wymagała od uczniów wykazania się znajomością historii średniowiecznej, szczególnie czasów panowania Mieszka I, a także skłaniała do formułowania wypowiedzi argumentacyjnych. Po ponadgodzinnej dynamicznej walce na bardziej i mniej trafne argumenty, cięte riposty i dowcipne komentarze jury zdecydowało, że zespół reprezentujący Liceum im. Powstańców był bardziej przekonujący niż zespół Mickiewiczaków. Tym razem zwyciężyli nasi przeciwnicy. Wszyscy uczestnicy debaty otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk pani Dyrektor Marzenny Zaworskiej. Na zakończenie szkolnych obchodów jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski obejrzeliśmy przedstawienie ukazujące początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich, które przygotowały klasy I A i II C we współpracy z panią Hanną Pacek i panem Piotrem Gisickim. Na następny jubileusz przyjęcia przez Polskę Chrztu trzeba będzie poczekać pięćdziesiąt lat. (Zdjęcia)

Światowy Dzień Ziemi

Plakat Dzie Ziemi

Dnia 22 kwietnia 2016 roku obchodziliśmy w naszej szkole "Dzień Ziemi", który przygotowała klasa 2 B pod kierownictwem pani Agnieszki Chechlińskiej-Tuzinek. Korytarze zostały ozdobione plakatami i hasłami dotyczącymi naszej planety. W pawilonie C na uczniów czekały quizy, konkursy i ciekawostki związane z ochroną środowiska i ekologią. Na uczestników wydarzenia czekał również słodki poczęstunek. Promowaniem obchodów Dnia Ziemi zajęli się nasi koledzy, którzy ubrani w ekologiczne zbroje zachęcali do wzięcia udziału w przygotowanych atrakcjach. Wszyscy świetnie się bawili, a przy okazji znacznie poszerzyli swoją wiedzę o naszej planecie. (Galeria)

                                                                                                  Żaneta Andrzejczyk (kl. II B)

Polsko-Turecki Teatr Cieni w Mickiewiczu

W środę 20 kwietnia naszą szkołę odwiedził Polsko-Turecki Teatr Cieni (tur. Karagöz) w składzie: Umut Nebioğlu i Albert Kwiatkowski. Przyjemność i możliwość uczestniczenia w krótkim wykładzie o jego genezie oraz w samym przedstawieniu zatytułowanym „Huśtawka” mieli uczniowie klasy II c. Jak dowiedzieli się w trakcie wykładu, pochodzenie Karagöza jest pewną tajemnicą, aczkolwiek przypuszczalnie teatr cieni dotarł do Turcji poprzez kupców arabskich ok. XVI wieku lub, co uznawane jest za bardziej prawdopodobne, po podbiciu Egiptu przez sułtana Selima I Groźnego. Po ciekawym przedstawieniu nadszedł czas zadawania pytań. Uczniowie dowiedzieli się między innymi: ile czasu trwa stworzenie jednej lalki do przedstawienia (dla zainteresowanych: jest to okres co najmniej tygodnia), jak artysta poznał swojego mistrza (bowiem tej sztuki nie uczy się w szkołach). Na sam koniec aktorzy zostali nagrodzeni oklaskami i złożyli podpisy w księdze gości.

Turecki Teatr Cieni1

Żonkile na Saskiej Kępie – 73. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

Dnia 19 kwietnia, w 73. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, wolontariusze z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza wraz z panią pedagog wzięli udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile". Na ulicach Warszawy młodzież rozdawała papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania żydowskiego z 1943 roku. Są to kwiaty związane z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców Żydowskiej Organizacji Bojowej. Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Akcja organizowana jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ma na celu propagowanie wiedzy na temat Powstania w Getcie Warszawskim.

                                                                             Weronika Zdzieborska (klasa I E)

thumb.html

Finał Dreimal Deutsch w Instytucie Germanistyki UW

 DSC7798dreim

14 kwietnia 2016 roku odbył się finał czwartej edycji konkursu wiedzy realioznawczej o krajach niemieckiego obszaru językowego „Dreimal Deutsch”, który organizowany jest przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz nasze Liceum. Idee przyświecające temu przedsięwzięciu to doskonalenie kompetencji językowych, integracja młodzieży, przełamywanie stereotypów kulturowych oraz budowanie poczucia wspólnoty w ramach Unii Europejskiej. Po raz kolejny konkurs swoim patronatem objęły następujące instytucje: Ambasada Austrii, Ambasada Niemiec, Ambasada Szwajcarii, Stowarzyszenie Bundestag Alumni Polska, Austriackie Forum Kultury, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży/Deutsch-Polnisches Jugendwerk oraz Burmistrz dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski i TVP Warszawa jako patron medialny wydarzenia. Jak co roku konkurs odbywał się w języku niemieckim, a jego zakres tematyczny obejmował jedenaście dziedzin – od polityki, społeczeństwa i kultury aż po kuchnię, technikę i życie codzienne. Przed przystąpieniem do rywalizacji uczestnicy otrzymali pełną bibliografię, która pomogła im przygotować się do odpowiedzi. W konkursie brało udział sześć drużyn, a w skład jury weszli samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Germanistyki UW, nauczyciel IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz przedstawiciel wydawnictwa Nowa Era.

W czwartej edycji konkursu „Dreimal Deutsch” zwyciężyła drużyna reprezentująca Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Kolejna, piąta edycja już za rok!

Laureaci festiwalu „Rozwiń talent”

Festiwal "Rozwiń talent!" 2016 to już piąta edycja przeglądu twórczości dzieci i młodzieży z Pragi-Południe. Przegląd ma charakter lokalny i adresowany jest do wszystkich placówek oświatowych w dzielnicy. Tegoroczny Festiwal składał się z konkursów: wokalnego, literackiego, plastycznego i fotograficznego oraz przeglądów: Otwartej Sceny Szekspirowskiej i Przeglądu Tanecznego. Jego tematem przewodnim było „100-lecie przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy".

Finał konkursów, w czasie którego nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz odczytanie protokołów, odbył się 6 kwietnia 2016 roku w Centrum Promocji Kultury.

Z wielką radością informujemy, że wśród laureatów festiwalu znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Agnieszka Snarska z klasy II H została wyróżniona w kategorii poezja, a Kacper Zegan z klasy II B w kategorii proza. Dyplomy z podziękowaniami za przygotowanie i udział uczniów otrzymały również Pani Małgorzata Telakowska oraz Pani Dyrektor Marzenna Zaworska. Serdecznie gratulujemy! (Zdjęcia)

csnze

Dzień Kandydata 2016

P1010414W sobotę 2 kwietnia zorganizowany został  w naszej szkole Dzień Kandydata, czyli dzień otwarty dla kandydatów do liceum. Gimnazjaliści, którzy licznie przybyli na spotkanie, mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną IV Liceum im. Adama Mickiewicza. Część oficjalną spotkania rozpoczęła Pani Dyrektor Marzenna Zaworska, która powitała przybyłych gimnazjalistów i ich rodziców, przedstawiła grono pedagogiczne szkoły, a także objaśniła kandydatom zasady rekrutacji oraz wyboru poszczególnych klas i rozszerzeń. Pani Wicedyrektor Kamila Załuska w krótkiej prezentacji przedstawiła bogatą historię naszej szkoły, jego wybitnych absolwentów oraz atmosferę panującą w IV LO. Po Dyrekcji głos zabrali uczniowie, którzy opowiedzieli gimnazjalistom o tym, co na co dzień dzieje się w liceum na Saskiej, starając się przekonać kandydatów do wybrania właśnie naszej placówki. Informowali m.in. o wydarzeniach, imprezach, konkursach i warsztatach organizowanych w szkole, o życiu kulturalnym, sportowym, działalności charytatywnej, licznych inicjatywach Samorządu Uczniowskiego, wymianach międzynarodowych, Dniach Języków Obcych i wielu innych. Część oficjalną zakończył występ wokalny laureatki tegorocznego konkursu M-Factor Weroniki Zdzieborskiej oraz krótki film promujący IV LO im. Adama Mickiewicza zrealizowany przez uczniów klasy I A. (Galeria zdjęć)

Następnie gimnazjaliści mieli możliwość zwiedzenia szkoły – obejrzenia sal lekcyjnych, biblioteki i stołówki, a także spotkania i porozmawiania z nauczycielami oraz uczniami naszego liceum. Dla kandydatów przygotowano wiele ciekawych stoisk, prezentacji i pokazów. Między innymi w pracowni informatycznej mogli zobaczyć, jak działają skonstruowane przez Mickiewiczaków miniroboty, w pracowni geograficznej spróbować swoich sił w quizach i konkursach związanych z tą dziedziną wiedzy, w pracowni biologicznej mogli obejrzeć preparaty mikroskopowe i różne narządy ssaków, a w językowych – dowiedzieć się na czym polega polsko-francuski projekt eTwinning „Wybitni Polacy w Paryżu XIX w.” i przejrzeć podręczniki do nauki angielskiego. W hallu zorganizowano wystawę prac plastycznych uczniów naszej szkoły, stoisko informacyjne wolontariatu, a także stanowisko, przy którym można było zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy. Nie zabrakło również smakołyków – w pracowni językowej częstowano babeczkami i cukierkami, a w pracowni matematycznej ciastem czekoladowym i murzynkiem. (Galeria zdjęć)

Na Dzień Kandydata przybyły również ubiegłoroczne maturzystki, obecnie studentki – podopieczne trenera Pawła Marciniaka i razem z tegoroczną drużyną piłki siatkowej dziewcząt rozegrały towarzyski mecz siatkowy. (Zdjęcie)

Na zakończenie spotkania dla kandydatów do naszego liceum klasy II B i II H pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Telakowskiej przygotowały miłą niespodziankę – zaprezentowały krótkie scenki z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. (Galeria zdjęć)

Dziękujemy za odwiedziny wszystkim Gościom. Mamy nadzieję, że miła atmosfera i opowieści uczniów o szkole zachęciły gimnazjalistów do zostania Mickiewiczakiem!

srebrne-liceum-2016

lipiec 2018
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

  Należymy do szkół stowarzyszonych UNESCO       Uzyskaliśmy dyplom Fundacji "Azylu Pod Psim Aniołem"   Uczniowie szkoły biorą udział w akcji "Mam haka na raka"