Działania projektu w roku szkolnym/akademickim 2012/2013

 1. Przeprowadzenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 150 otwartych wykładów z informatyki w 15 polskich ośrodkach akademickich. Tematyka wykładów obejmuje najbardziej interesujące i aktualne zagadnienia z obszaru teorii i zastosowań informatyki oraz technologii informatycznych.

 2. Udostępnienie na portalu IT Szkoła 80 wykładów online z informatyki.
  Wykłady nagrane w ramach projektu informatyka plus zostały wygłoszone przez najlepszych polskich nauczycieli akademickich między innymi z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, AGH, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i wielu innych renomowanych polskich szkół wyższych.

 3. Udostępnienie 8 nowoczesnych kursów e-learningowych z informatyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających zdobycie wiedzy i kompetencji ICT oraz uzyskanie przez uczniów certyfikatu samooceny IT Szkoła.

 4. Przeprowadzenie stacjonarnych oraz e-learningowych kursów dla nauczycieli informatyki oraz udostępnienie dla nauczycieli na portalu IT Szkoła 4 kursów e-learningowych, po ukończeniu, których ich uczestnicy otrzymają certyfikaty IT Szkoła.

 5. Uruchomienie kół naukowych na platformie „open meetings” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
  Jako pierwsze zostaną uruchomione koła naukowe „miłośników algorytmów” oraz „grafiki 3D”, prowadzone przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

 6. Przeprowadzenie 3 ogólnopolskich konkursów informatycznych. Poszukujemy „gwiazd informatyki” „otwarte mistrzostwa WWSI w programowaniu” oraz na szkolną stronę WWW.

 7. Organizację rankingu online na najlepszą polską szkołę ponadgimnazjalną - IT Szkoła.

 8. Udostępnienie na portalu IT Szkoła dodatkowych materiałów dydaktycznych do prowadzenia lekcji informatyki, między innymi zbioru wykładów Wszechnicy Informatycznej, zbioru artykułów Homo Informaticus, poradnika - praca z uczniem uzdolnionym informatycznie oraz wielu innych.

IT szkoła - o projekcie

Szkoła nasza przystąpiła we wrześniu 2012r. do ogólnopolskiego projektu IT Szkoła.

Głównym celem projektu jest podnoszenie i rozwijanie kompetencji ICT u uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez działania prowadzone we współpracy szkół wyższych oraz szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Szkoły ponadgimnazjalne otrzymują możliwość wzbogacenia oferty dydaktycznej zajęć z informatyki o wymiar akademicki oraz udziału w realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej a szczególności jej części dotyczącej rozwijania e-umiejętności (e-skills) uczniów.

Nauczyciele informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują wartościowe narzędzia do wspomagania zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych z informatyki oraz ofertę bezpłatnych e-learningowych szkoleń w zakresie podnoszenia własnych kompetencji zawodowych, przydatnych w realizacji kolejnych stopni awansu zawodowego.

Projekt ma status projektu sieciowego, współrealizowanego przez wiele podmiotów (osób i instytucji) w ramach środków własnych. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne oraz wyższe (ich wykładowcy, nauczyciele, oraz osoby współorganizujące) biorące udział w realizacji projektu wnoszą do projektu dobrowolnie zadeklarowany wkład w postaci tworzenia oraz udziału w wybranych działaniach na rzecz projektu. Większość działań (wykłady online, materiały dydaktyczne, kursy i szkolenia opiera się na rezultatach realizowanego w latach 2009-2012 projektu informatyka plus.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki utworzyła portal IT Szkoła, na którym będą zamieszczane wszelkie informacje, materiały oraz narzędzia służące realizacji celów projektu.

W projekcie są realizowane następujące działania: wszechnica informatyczna, wszechnica informatyczna online, wszechnica akademicka na kołach, kursy dla uczniów, kursy dla nauczycieli, akademickie koła naukowe, konkursy IT oraz ranking IT Szkoła.

Działania projektu obejmują pięć podstawowych obszarów informatyki: algorytmika i programowanie, bazy danych, grafika, multimedia, technologie internetowe, sieci komputerowe, tendencje rozwoju informatyki i jej zastosowań oraz obszary, w których specjalizują się uczelnie. Projekt jest realizowany za pomocą otwartego portalu zasobów edukacyjnych www.it-szkola.pl oraz poprzez ośrodki akademickie projektu zlokalizowane w Elblągu, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Polkowicach, Warszawie i w Zielonej Górze. W ramach projektu jego uczestnicy mogą otrzymywać autocertyfikaty, certyfikaty PWI oraz szkół wyższych i ośrodków regionalnych projektu, certyfikaty branżowe IT oraz Laur IT Szkoła.

opracowane na podstawie serwisu www.it-szkola.edu.pl

Aktualności it-szkoły

Kursy dla uczniów

Kursy oraz materiały do kursów informatycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów szkół wyższych oraz wszystkich innych zainteresowanych osób. Tematyka kursów (materiałów do kursów) obejmuje pięć grup zagadnień: algorytmika i programowanie, bazy danych, grafika, multimedia, technologie internetowe, sieci komputerowe, tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań. Materiały do kursów składają się z zeszytu dydaktycznego w formacie pdf, prezentacji PowerPoint oraz wykładu wprowadzającego w postaci filmu (DVD). Kursy e-learningowe udostępnione na portalu IT Szkoła są wyposażone ponadto w materiały dodatkowe w postaci plików ćwiczeniowych, demo programów itp., słownik pojęć dotyczących tematyki kursu oraz filmy instruktażowe. Każdy kurs zamyka test sprawdzający wiedzę. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu, uczestnicy kursu online otrzymają uprawnienia do wystawienia autocertyfikatu potwierdzającego zaliczenie testu w trybie samokształcenia.

Na stronie Projektu dostępna jest aktualna lista kursów: http://www.it-szkola.edu.pl/kursyu


srebrne-liceum-2016

czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

  Należymy do szkół stowarzyszonych UNESCO       Uzyskaliśmy dyplom Fundacji "Azylu Pod Psim Aniołem"   Uczniowie szkoły biorą udział w akcji "Mam haka na raka"